İşçi Alacak ve Tazminatları

SGK, çocuğu olanlara vereceği emzirme ödeneğini artırdı

SGK, çocuğu olanlara vereceği emzirme ödeneğini artırdı. 5510 s. Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin […]