İşçi Alacak ve Tazminatları

Bu KADINLAR SGK'nın başını ağrıtıyor

SGK uygulamasında sigortalının ölümü ile dul kalan eşine ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması şartıyla aylık bağlanmaktadır. Kız çocuklarına da evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması koşullarıyla yetim aylığı bağlanmaktadır. Dul eşin aylıkları SİGORTALININ dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip […]