Genel Sağlık Sigortası

Madde madde SGK Sağlık uygulamalarında yapılan değişiklik ve getirilen yenilikler

SGK’nın  Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 05.08.2015 tarihli ve 29436 sayısında yayımlanmıştır. SUT’da yapılan düzenlemelerle aşağıdaki uygulamalar değişmiştir: Uyuşturucu Mücadele Eylem Planı ve Avrupa Birliği Standartlarına uyum çerçevesinde toplum sağlığı ruhsal alanda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yatan hastalarda uygulanan psikiyatri tedavilerinin fiyatlarında artış yapılmıştır. Bu sayede daha nitelikli ve donanımlı sağlık […]

Genel Sağlık Sigortası

Danıştay'ın SUT iptali ile birlikte SGK Sağlık Uygulamalarını nasıl yürütecek

Danıştay 15. Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.2013/8369 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı R.G’de yayımlanan SUT’un “4.2.36 maddesinin 1., 2. ve 3. fıkraları, 4.2.40 maddesinin 1. fıkrası ve eki EK-4/F’nin 36. maddesinin” yürütümü durdurulmuştur. SGK bu karara istinaden  10/04/2015 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerini  aşağıdaki  şekilde  uygulama kararı aldı: 1.Ayakta Tedavide Sağlık […]