Genel Sağlık Sigortası

Özel Hastanelerden Parasız Tedavi Mümkün Mü?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli  vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeli üzerinden hastalardan ilave ücret alınmaktadır. İLAVE ÜCRET %200’E  KADAR YÜKSELTİLDİ   Hastalardan alınacak ilave ücret sağlık hizmetleri bedelinin en fazla  % 200 kadar çıkabilmektedir. Ancak  Bakanlar  Kurulu, 08 Aralık 2009 tarihinde almış […]