Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK müfettişleri Onaylı Defteri getirmeyene 13608 TL ceza kesiyor

İsa KARAKAŞ Diyor ki;İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri tutmak ve teftişlerde müfettişlere göstermek zorundadır. Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük […]