Genel

Dikkat, aylığınız kesilmesin

5510 s.Kanunun 26. maddesi gereğince malullük aylığı bağlananlardan yeniden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışmaya başlayanların aylıklarını kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, çalıştıkları sürede kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primler alınmaktadır. Ayrıca; […]

SGK Emeklilik

Emekli, Malul, Dul veya Yetim Aylığı Maaşlarına Ait Ocak 2015 Zam Farkları Ödenecek

T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79. maddesi gereğince; Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve harp veya vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2014 yılına ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine […]