Genel

Dikkat, aylığınız kesilmesin

5510 s.Kanunun 26. maddesi gereğince malullük aylığı bağlananlardan yeniden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışmaya başlayanların aylıklarını kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, çalıştıkları sürede kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primler alınmaktadır. Ayrıca; […]