İş Sağlığı ve Güvenliği

Madenler değişen iş güvenliği-1mühendis çalıştırmak zorunlu, rödevans yasak

Kum, çakıl, kil ve kayaç türü madenler için maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme gibi hususlar dikkate alınarak madencilik faaliyetleri kısıtlanabilecek. Valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Maden Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak, maden bölgeleri oluşturulabilecek. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılacak. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar, rezerv miktarları göz önünde bulundurularak madenbölgelerine taşınarak ruhsatlandırılacak. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden değişikliği TBMM'de kabul edildi, Madenlerde iş güvenliği nasıl olacak-1

Maden değişikliği TBMM’de kabul edildi, Madenlerde iş güvenliği nasıl olacak-1 Kanuna göre, farklı bir grupta yer alan uranyum, toryum, radyum gibi elementleri  içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, 4. grup madenlerin içinde yer alacak. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar 2. grup madenler kapsamında bulunacak. Yatırım maliyetleri […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Haftanın Sorusu:Maden Kanunu neden değişiyor bu değişiklikler hangi yenilikleri getirecek

Maden Kanunu neden değişiyor bu değişiklikler hangi yenilikleri getirecek? Cevap. Özetle;3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen sürede uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, maden ruhsatları için her yıl alınan maden ruhsat harçları ile maden ruhsat sahiplerinin üretilen madenden dolayı ödemek zorunda oldukları Devlet haklarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve maden […]