SGK Kamu İşlemleri

SGK tek kullanıcı uygulamasına geçildi, bu avantadan yararlanın

Hizmet Takip Programına ilişkin Tebliğin 6.m.nin 2. f.nda, Kurum, 1/9/2015 tarihinden sonra HİTAP’a yapılacak veri giriş yetki devirlerine ilişkin talepleri takip eden yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla gerçekleştireceği, ancak,  kanun veya kanun hükmünde kararname ile kamu idarelerinin yeniden yapılandırılması sonucu oluşacak taleplerde yukarıdaki hüküm uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, Hizmet Takip Programına bir fazla kullanıcı […]