İşçi Alacak ve Tazminatları

Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlarda zamanaşımı süresi 8 yıl kısalacak

İş Kanununda işçilik alacak ve tazminatları genel olarak 5-10 yıl arasında Zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Kıdem tazminatında ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.  Henüz yasalaşma sürecinde olmamakla birlikte İş Mahkemeleri ile ilgili yapılması öngörülen yeni düzenlemelerle; Yıllık izin ücreti ile aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi 2 yıl olarak öngörülmektedir. *1475 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan […]