Genel

Kiralık işçi çalıştırılmasıyla ilgili alt mevzuat nihayet yürürlüğe girdi

Kiralık işçi çalıştırılmasıyla ilgili  esasları da düzenleyen  ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı. Yönetmelik hükümlerine aşağıda yer verilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine […]

Genel

Yürürlüğe giren Kiralık İşçi uygulaması ne getirecek ne götürecek

Ömer DİNÇER’in bakanlığı döneminde getirilmek istenmesine karşın işçilerin karşı çıkması sonucu yasalaşamayan  işçi kiralamaya izin veren düzenleme, 20.05.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.  Geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti, özel istihdam büroları tarafından yürütülecek. İŞÇİLER VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİ NEDEN KARŞI TÜRK-İŞ; “Böyle bir uygulamanın işçi simsarlığına yol açacağı, istihdamın tanziminde disiplini bozacağı ve işçinin alabildiğine sömürülmesi sonucunu doğuracağı, […]

Genel

Ve artık İşçi Kiralama Resmen yürürlükte, İŞTE Kanunun Tam Metni

Bugün Resmi Gazete yayımlanmış 6715 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde […]

Genel

TBMM'de kabul edilen Kiralık işçi ve iş kanununda değişiklik yapan torbanın en güncel son tam hali

TBMM’de kabul edilen Kiralık işçi ve iş kanununda değişiklik yapan torbanın en güncel son tam halini aşağıda siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunuyoruz: 6.5.2016 tarih ve 6715 sayılı  İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- Geçici […]

Genel

Çalışma Bakanlığının esnekliğe yönelik yeni yaklaşımı

İstihdamı koruyan güvenceli esneklik yaklaşımı çerçevesinde; İş Kanununda hâlihazırda yer alan geçici iş ilişkisinin kapsamı genişletilmekte, uzaktan çalışma modeli iş mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik düzenlemelerin getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu düzenlemelerin içeriği, 6 Ocak ve 29 Ocak 2016 tarihlerinde en önemli sosyal diyalog mekanizmalarımızdan biri olan Üçlü Danışma Kurulu’nda sosyal taraflarla paylaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu […]