İş Sağlığı ve Güvenliği SGK Emeklilik

İŞ KAZASI uygulamalarındaki bu değişiklik işçilere can simidi

ÇSGB/SGK Başmüfettişi/A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı İsa KARAKAŞ ilk defa açıklıyor: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay iş kazası olarak kabul edilmektedir. Buna göre bir […]