SGK Kamu İşlemleri

SSK'lı bu çalışanlar için işsizlik sigortası primi ödemeyin

657 s. DMK. nun 4/C maddesi gereğince 1 yıldan az süreli geçici personel çalıştırılmakta olup bu kapsamda çalışan personelin sözleşmeleri her yıl Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”dan sonra yenilenmektedir. 657 s. DMK. nun 4/C kapsamındaki sigortalılar 4447 s. […]

İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir

İşsizlik sigortası:bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigortadır İşsizlik ödeneği almakta iken; a)Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi […]