İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir

İşsizlik sigortası:bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigortadır İşsizlik ödeneği almakta iken; a)Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi […]

İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

Soru: İşsizlik maaşı nasıl alınır

Soru: İşsizlik maaşı nasıl alınır?  Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda http://www.iskur.gov.tr adresine başvuranlar; işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası […]