İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

Soru: İşsizlik maaşı nasıl alınır

Soru: İşsizlik maaşı nasıl alınır?  Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda http://www.iskur.gov.tr adresine başvuranlar; işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası […]