Form-Dilekçe İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

İşletme emekli aylığı için Örnek dilekçe

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                           İnönü Bulvarı No: 42  Emek/ANKARA     F.Almanya’da ……/……/……. – ……../……../………. tarihleri arasında “………………………………………………………………………………………………….” adlı firmada çalıştım. İşletme emekli aylığı hakkımın araştırılarak sonucundan  tarafıma bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. …../…../…                                                                                                                   İmza                                                                                                         Adı Soyadı     […]