Genel Sağlık Sigortası

SGK Sağlık uygulamalarında yeni yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliğe ilişkin açıklamalar

İSA KARAKAŞ :25/07/2014 günü “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de değişiklik yapıldı. Bu değişiklik  bugün (7/8/2014) itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ilgili aşağıda hususlar önem taşımaktadır.WWW.isakarakas.com Söz konusu Tebliğin; 1) “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde […]