İşçi Alacak ve Tazminatları

İsa KARAKAŞ'tan İşçi alacak ve tazminat ihtilaflarına çözüm

Sosyal güvenlik ve iş hukuku uzmanı/ÇSGB/SGK Başmüfettişi İsa KARAKAŞ, Başmüfettişliğinin 20. yılında  “İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yolları” eserini yine tüm çalışanların ve işverenlerin hizmetine sundu. Kitap, teori değil, uygulamadan kaynaklanan tecrübelerle, pratik bir rehber olarak hazırlandı.Bu eserin ilk bölümünde “Ücret Alacakları” tüm yönleriyle Yargıtay kararları ışığında açıklanarak yer verilmiştir. Kitabın diğer bölümlerinde ise fazla çalışma […]