İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliğinde: işverene HAPİS, İşçiye tazminatsız YOl göründü

İsa KARAKAŞ AÇIKLIYOR: Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen  6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihinde R.G.’de yayımlandı. Bu kanunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin beklenen düzenlemeler çıkmadı. Çok dar kapsamlı değişiklik yapıldı. iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin İŞYERLERİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI […]