İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni TBMM'ye sevk edilen İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin değişiklik Tasarısı iş güvenliği uzmanlarına ne getiriyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile; iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin bağımsız görev yapabilmelerine ilişkin güvencelerinin artırılması, iş yeri hekimlerinin veya iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması veya iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi hâlinde iş güvencesi tazminatı getirilerek etki […]