İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ sağlığı ve güvenliği raporu alınması zorunluluğu kaldırıldı mı?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir. 11.9.2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Torba ( 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair) […]