İş Sağlığı ve Güvenliği İsa KARAKAŞ Kitapları

İŞ Kazası ve Meslek Hastalığı İhtilaflarının çözümünde ve uygulamalrda yıllardır alternatifsiz

Tamamı Açıklamalı-Örnekli-Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Dilekçe-form ve Belge Örnekleriyle   Yeni Borçlar Kanunu,TCK, SGK ve İş Mevzuatı uygulamaları açısından “İŞ Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”  Yazar: SGK Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa KARAKAŞ, 672 Sayfa ,Baştan Sona Yenilenmiş Ve Güncellenmiş   Son/ 2. BASKI,  Muhaaebe&Sosyal Güvenlik Kitapevi/www.muhasebesgk.com ÖNSÖZ Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek […]