SGK Emeklilik

İş Kazasında ölenlere SGK nasıl çifte maaş bağalayacak

İş Kazasında ölenlerin yakınlarına hiçbir (sigortalılık süresi,prim sayısı , yaş v.s) şart aranmadan  KVSK kapsamında gelir bağlanmaktadır. Ölüm sigortasından da maaş bağlanması için ise BAZI şartlar öngörülmektedir. Bu şartlar Soma için Torba kanunla özel olarak kaldırıldı. BU bağlamda Torba  Kanunda ; ölen sigortalıdan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının en az 1800 gün malullük, […]