Genel Sağlık Sigortası

Özel hastanelerde tedavi olurken dikkat edilecek önemli hususlar

 GİRİŞ:SGK tarafından  belirlenen oranı geçmemek kaydıyla hastalarımızdan alınan ücrettir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde de öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında vermiş oldukları sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumumuzca, finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret kapsamına girmemektedir. İLAVE ÜCRET USUL VE ESASLARI Sağlık hizmeti sunucusu sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, […]

Genel Sağlık Sigortası

Özel Hastanelerden Parasız Tedavi Mümkün Mü?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli  vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeli üzerinden hastalardan ilave ücret alınmaktadır. İLAVE ÜCRET %200’E  KADAR YÜKSELTİLDİ   Hastalardan alınacak ilave ücret sağlık hizmetleri bedelinin en fazla  % 200 kadar çıkabilmektedir. Ancak  Bakanlar  Kurulu, 08 Aralık 2009 tarihinde almış […]