İşçi Alacak ve Tazminatları

Bu yanlışları yapan işçiler, alacak ve tazminatlarına ilişkin hak arama dilekçeleri işleme alınmıyor

Dilekçe sahibinin adı- soyadı, adresi veya imzası bulunmayan, belli konuları içermeyen, dilekçedeki iddiaların Yargıya intikal ettirildiğinin ya da iddia konularının Yargı mercilerinin görev alanına girdiğinin anlaşılması halinde ilgili dilekçeler işleme alınmaz.  Yargıya intikal ettirilen ya da iddia konularının Yargı mercilerinin görev alanına giren konular ilgiliye gerekçesi ile Çalışma ve İş Kur İl müdürlüklerince yazılı olarak bildirilmektedir.  ALO 170 İletişim […]