İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Müfettişe ifade verirken DİKKAT:Müfettişe verilen ifade Mahkemede işçilik alacak ve tazminatlarını etkiler

İsa KARAKAŞ diyor ki; Çalışanlar dikkat, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi   DAVACI İŞÇİNİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜFETTİŞİNE VERDİĞİ İFADENİN İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASINDA DİKKATE ALINMASI gerektiğine hükmetti. Çalışanların SGK ve İş Müfettişlerine vermiş olduğu ifadeler işçilik alacak ve tazminatları açısından ehemmiyet arz etmektedir. Denetim elemanlarının çalışanlara ücretlerini sorduğunda doğru beyanda bulunmaları lehlerine olmaktadır. Örneğin 2000 TL net ücret […]