İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

En çok sorulan soru: Yeni düzenlemede Akrabalar ev hizmetlerinden SSK'lı gösterilebilir mi?

İsa KARAKAŞ cevapladı; 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini […]