Genel Sağlık Sigortası

İş güvenliği uzmanlığı sınavını kazanamayan ve sınav hakkını kaybedenlere MÜJDE

Yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim alıp, daha önce yapılmış olan sınavlara katılarak başarı gösteremeyen veya eğitim aldığı tarih itibariyle sınav hakkını kaybeden yahut bu sınavlara müracaat etmeyen adaylara; 18.12.2014 tarihli 29209 sayılı RG’de ve 30.04.2015 tarihli 29342 sayılı RG’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri nedeniyle yeniden sınava katılmalarına imkan tanınmıştır. Bu durumda olan adaylar için, 05 ARALIK 2015 (Cumartesi) […]