İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

SGK Emeklilik-Gelir ve İŞKUR Ödeneklerinizi erken almayı unutmayın

İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın son günü itibariyle yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, 25.08.2017 Cuma gününden itibaren yapılacaktır. İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte […]

Genel

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1. maddesine göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir.Ekim 2015 ayında […]