Özürlü Rehberi SGK Emeklilik

Soru:Hizmet Borçlanmalarında Maluliyete Esas İlk İşe Giriş Tarihi nasıl tespit edilir?

İSA KARAKAŞ cevaplıyor: 5510 s. Kanunun 41. maddesine göre hizmet borçlanması yapmış sigortalının Kanunun 25. maddesine göre malullük durumu incelenirken, söz konusu borçlanmalar dikkate alınarak tespit edilen sigortalılık başlangıç tarihi yerine, sigortalı adına ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilen tarih esas alınır. Kurum sağlık kurullarına sigortalılık başlangıç tarihi olarak bu tarih bildirilir. Yurtdışı […]