Genel

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına İlişkin Esasları düzenleyen Yönetmelikte  değişiklik yapılarak RG’de yayımlandı. İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasında […]