İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları ile işyeri hekimlerinin görev -yetki ..yönetmeliklerinde bugün değişiklikler yapıldı

İş  Güvenliği Uzmanları  ile işyeri hekimlerinin görev -yetki ..değişiklikler R.G:19.11.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Vize […]