Genel

ÇSGD: çalışma ve sosyal güvenliğin mutfağı olacak

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DERNEĞİ: Ülkemizde sosyal diyaloğu esas alan en kapsamlı sivil inisiyatif, çalışma ve sosyal güvenlik alanında iştigal eden derneğin üyesi akademisyenlerle çalışma hayatında fiilen yer alan bürokrat-işçi- işveren ve memurlar, hem teoriyi hem de pratiği birleştirerek Türkiye’nin kronik sorunları olan başta işsizlik, kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik ve istihdamın artırılmasına yönelik somut çözüm üretme ve projeler geliştirmek amacıyla  ülkemizin önde gelen uzmanları  tarafından 15 Mart 2007 yılında kurulmuştur. NİTELİK ESASINA GÖRE ÜYE […]