İşçi Alacak ve Tazminatları

Ev hizmetlerinden işçi çalıştırıyorsanız DİKKAT

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, bu kapsamda çalışıp sigortalı sayılan kişiler ile çalıştıran ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek-9 uncu maddesi ile düzenlenmiş olup, ek-9 uncu madde 1 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ek-9 uncu madde uyarınca; temizlik, yemek, ütü yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, bahçe […]