Genel İşçi Alacak ve Tazminatları

Bağ-kurluların borcunu öğrenmesinin en pratik yolu

Bağ-kurluların borcunu öğrenmesi için SGK’ya gitmesine gerek yok. SGK gerekli kolaylığı yaptı. Bunun için 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan […]