Genel Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklu Anne ve Baba SGK sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi

Genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılması talep edilen yabancı uyruklu ana/babanın yakınlık bilgisinin gerek nüfus kayıtlarından gerekse uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak belge ile veya ibraz edilecek resmi belgelerden (kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) tespit edilmesi halinde, genel sağlık sigortalısı olan çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Kanunun 60. maddesi kapsamında genel […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

4/1-a'lıların Sigortalılığı

İsa KARAKAŞ SGK BAŞMÜFETTİŞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı     I.GİRİŞ Kanunla kurulu bulunan  işçilerin SSK’sı, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur’u 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun[1]  ile  yeni  kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na  devredilerek ortadan kaldırılmıştır[2].  Diğer yandan anılan kurumlara ilişkin farklı sosyal sigorta ve sağlık  uygulamaları da […]