SGK Emeklilik

Herkes 3600 günle emekli olamaz işinizden ve emekliliğinizden mahrum olmayın

Herkes 3600 günle emekli olamaz. bu konuda sigorta başlangıcı önem kazanmaktadır. Keza 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere  SSK (506 sayılı) Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu […]