SGK Emeklilik

Emekli zammına ait Kanunun maddeleri TBMM'de kabul edilmeye başlandı

SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına  yapılacak emekli zammına ait Kanunun maddeleri TBMM’de kabul edilmeye başlandı.”G.V. Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile mevzuatta yer alan ve belirli bir süre uygulanmak üzere yürürlüğe konulan geçici maddelerin bir kısmının ay sonunda dolacak olan uygulanma süreleri uzatılıyor. Tasarının kabul edilen maddelerine göre, Katma Değer Vergisi […]

Genel

Bilirkişilik kaldırılıyor mu

Mevcut Bilirkişilik müessesesi yargının en sıkıntılı alanlarından birini teşkil etmektedir. herhangi bir standart olmadan başvuruda bulunan herkes bilirkişi olabiliyor. 2016 yılında bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla mevcut bilirkişilik kabul işlemi kaldırılarak Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak… Bilirkişilik hakkını elde edenler hazırlanacak tasarıda  bu hakları müktesep hak kapsamında kalacak mı? en çok sorulan soru bu… 2016 […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

MÜJDE, 11 milyon Emekliyi sevindiren ZAM TBMM'de kabul edildi

SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına 2016 yılının ocak ayından itibaren ayda 100 lira seyyanen zam yapılmasını da içeren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile mevzuatta yer alan ve belirli bir süre uygulanmak üzere yürürlüğe konulan geçici maddelerin bir kısmının bu ay sonunda dolacak […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

2016 yılının ilk 3 ayında İş ve SGK uygulamalarında yapılacak değişiklikler-1

İSA KARAKAŞ sizler için yorumluyor; ATİPİK ÇALIŞMALARA YAYGINLAŞTIRILACAK: AB Müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınarak  İş gücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecektir. Bu bağlamda esnek çalışanları sayısı özelikle kadınlar açısından artırılmış olacaktır. SGK mevzuatında esnek çalışma daha fazla yer alacak buna bağlı olarak yeni düzenlemeler yapılacaktır.Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK'nın KAPLICA hizmetlerinden yararlan, SGK'dan yol, gündelik ve refaketçi parası da al bedava

SGK’nın kaplıca hizmetlerinden faydalanmak için her şeyden önce sigortalı olmak gerekmektedir. Sigortalı olanların bu hizmetten faydalanmaları için diğer bir şart ise Doktor raporuyla kaplıca tedavisinin zorunlu olduğunun  belgelenmesidir. SGK  Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı  bölümünün 3. maddesinde “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme […]