İşçi Alacak ve Tazminatları

İŞTE TBMM'de kabul edilen 2015 model TORBA KANUN TASARISININ tam metni

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637           Kabul Tarihi: 27/3/2015         MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 2- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

2015 Torba Kanununda 27 madde kabul edildi. çeyiz-konut ve çocuk yardımı kesinleşti

TBMM Genel Kurulu’nda “torba kanunun” 12 maddesi  daha  kabul edilerek, 28. maddeye gelindi. Kabul edilen maddelere göre, bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve […]