İş Kanunu İşlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’na (ILO) üye ülkelerce 28 Nisan, 2001 yılından buyana Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak kutlanmakta. Amaç iş kazlarına ve meslek hastalığına karşı işyerlerinde koruyucu önlemler alınmasını sağlamak, çalışanlarda, işverenlerde, hükümetlerde, sendikalarda bu konuda kültür oluşturmak.