2019 yılı Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

25 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlı ve güvenliği ile çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili  olarak gerek  yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki binlerce  teftiş-denetim tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanlarda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde baş ustalık dönemi eserlerimi 2019 yılında “El Kitabı”  olarak  sizler için yeniden tasarladım.

 

SGK-SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA HAYATINDA UZMANLAŞMAK İSTEYENLERİN ELİNDEN BIRAKAMADIKLARI BU KİTAPLARIMIZ;

 • Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler
 • Avukat, hakim ve diğer hukukçular
 • İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri
 • İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar
 • Müfettiş ve denetmenler,
 • Sendikacılar, işçi ve işveren temsilcileri
 • Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları
 • Öğrenciler ile diğer ilgililer için

Başucu   bir rehber niteliğindedir.

*****KİTAPLARIMIZI YAYINLAMAK-DAĞITMAK-SATMAK ve ULAŞMAK İSTEYENLER İÇİN: isakarakas@hotmail.com

1.KİTABIMIZ: TÜM YÖNLERİYLE“EMEKLİLİK  Uygulaması ve Davaları EL KİTABI” 2019/5. Baskı

EN Kolay SGK Emeklilik Öğreten ESERİMİZDİR.

Piyasadaki tüm yurt içi ve yurt dışı emeklilik konularını ve davalarını kapsayan tek güncel kitap:Danışmansız Kendi emeklilik sorununu çözüp ve emeklilik planlamanızı  yapabilirsiniz.

EN GÜNCEL en kapsamlı kitap /emeklilikle ilgili tüm konular var

 • SSK EMEKLİLİK
 • EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK
 • BAĞ-KUR EMEKLİLİK
 • 65 YAŞ EMEKLİLİK
 • ÖZÜRLÜ EMEKLİLİK
 • MALULEN EMEKLİLİK
 • DUL-YETİM AYLIĞI
 • YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE DİĞER HİZMET BORÇLANMALARI VE BİRLEŞTİRİLMESİ
 • TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK….
 • VE EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR….. Artık Emeklilik ile ilgili soru ve sorunlarınız için para vermenize gerek yok. Bu eserle  danışmanlara para vermeden Emeklilik ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızı rahatlıkla çözebilirsiniz.

2.KİTABIMIZ: Tüm işyerleri için Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı” 2019/5.BASKI;  “24 yılı aşkın SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ olarak başta kendim için her an başvuracağım bir kaynak olması için hazırladığım bu kitap özelikle insan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar ile SMMM-YMM, avukat-hukukçular için de başucu eser halini almıştır.

 Bu kitabımız ayrıca üniversitelerin insan kaynakları, sosyal güvenlik ve çalışma ekonomisi öğrencileri ve sosyal güvenlik ile ilgili uzmanlaşmak isteyenler için de en güvenilir klasik rehber haline gelmiştir. Danışman/Müşavir, Öğrenciler ile diğer ilgililerinde çok kolay bir şekilde faydalanabileceği   bu kitapta en son değişikliklerle baştan sona yenilenip- güncellenmiştir.

Tüm sektör ve işyerleri, işveren ve alt işverenler için  hazırlanan  eserin bu baskısında SGK ve Mahkeme dilekçe örnekleri-form/belge örneklerine yer verilmiş ayrıca uygulamalı – örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla yeniden dizayın edilmiştir.Diğer bir özeliği ise  SGK uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik  en güncel kritik Yargıtay/YHGK kararları  rapor örnekleriyle donatılmasıdır.”

Sosyal güvenliğe ilişkin işlemleri tüm işyerlerini-işverenleri-taşeronlar ile  işveren adına fiilen veya dolaylı olarak yürütmekte olan SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Aday Stajyer SMMM ve bu alanla ilgili kişileri yakından ilgilendirmektedir.  Sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve BağKur işlemleri olarak bilinen uygulamalara paralele olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin SGK işlemlerini uygulamalı örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla işyerinin ve işçinin SGK ya bildirilmesinden her türlü prim ve diğer uygulamalara kadar herkesin kolaylıkla anlayacağı ve uygulayacağı  bir sistematik dahilinde açıklanmıştır.

3.KİTABIMIZ: İŞ KAZASI UYGULAMALARI’ ında Tartışmasız Başucu Eser Haline Gelen Eserimizin 2019 8.Baskısı.

İŞ KAZASI UYGULAMALARININ; SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanunu boyutlarıyla birlikte  ele alan yegane bir eserdir.

“25 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak iş kazaları ve iş kazaları bağlamında yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki yüzlerce iş kazası teftiş tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde;  * Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler, * Avukat, hakim ve diğer hukukçular, * İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri, * İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar, * Müfettiş ve denetmenler, * Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları, * Öğrenciler ile diğer ilgililer için  Başucu bir rehber niteliğindedir.”

Bu eserin en önemli özelliği İş Kazalarının; SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanun birlikte bütünsellik yaklaşımıyla, hesaplamalı baştan sona ÇSGB/SGK ve Mahkeme dilekçe örnekleri-form/belge örnekleri ile uygulamalı –örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanmış olmasıdır. Kitapta iş kazalarının İ.K. bildirim işlemleri ve teftişe hazırlık süreçleri, müfettiş soruşturmaları ve kusur tespiti, iş göremezlik hesaplamaları, rücu davaları, peşin sermaya hesabı, maddi-manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, iş güvenliği  Uzmanlarının sorumlulukları, SGK’itiraz ve dava yolları dahil …tüm boyutlarına yer verilmiştir.

4.KİTABIMIZ: SGK&İŞ Mevzuatında YÜKÜMLÜLÜKLER ve İDARİ PARA CEZALARI İle Çözüm Yolları El Kitabı” 2019/3.Baskı.

Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Örnekli, Açıklamalı, Çok Sayıda İtiraz- Dava Dilekçesi-Form- Belge ve Bilirkişi rapor Örnekleriyle donatılan eserimizde;

 • “SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları
 • İŞ KANUNU” Uygulamasında İdari Para Cezaları ve ÇözümYolları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “BASIN Ve DENİZ İŞ KANUNU” Uygulamalarında İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
 • “YABANCILAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları
 • SENDİKALALAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • İtiraz ve Dava Yolları, Erken Ödeme avantajı , püf noktalar… yer almaktadır.

5.KİTABIMIZ: İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNATLARI

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk  Uygulaması Çerçevesinde İhtilafların Çözümüyle

“İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yolları” eserimizin   2019/ 4.Baskısı

2019 4.Baskı, Lüx kapak 1.hamur kağıdı, 1008 sayfa, tamamı açıklama ve örnekli

Hem işçi hem de işveren tarafından tarafıma en çok yöneltilen soruların başında “İşçi Alacak ve Tazminatları” olduğu gerçeğinden hareketle okuyucuların ihtiyaçları doğrultusunda bu kitap, herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde dizayn  edilmiştir.

Bu eserin ilk bölümünde “Ücret Alacakları” tüm yönleriyle Yargıtay kararları ışığında açıklanarak yer verilmiştir. Kitabın diğer bölümlerinde ise fazla çalışma ve izin ücretleri ile diğer işçi alacakları, kıdem-ihbar-kötüniyet ve iş güvencesi tazminatları ile diğer alacaklar özelikle ihtilaf konularına yönelik çok sayıda yargı kararlarına da yer verilerek, ilgililerin aradıkları cevapların karşılanmasına çalışılmıştır.

Kitapta işçi alacakları, iş güvencesi tazminatı, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatlarına hak kazanma şartlarından, hesaplanmasına; vergilendirilmeden SGK primi kesilip-kesilmeyeceğine kadar bir çok uygulama konusuna yer verilmiştir.

Öte yandan işçi alacak ve tazminatlarının yasal yollardan talebine yönelik, başvurulacak idari mercilere, nasıl ve ne şekilde başvurunun yapılacağı örneklerle izah edilmiş bu konuda gerekli form ve dilekçelere yer verilmiştir.

Ayrıca  yeni İş mahkemeleri Kanunu ve Arabulucuk uygulaması ile dava yollarına belirsiz alacak ve tespit dilekçe örneklerine ve bilirkişi rapor örneklerine yer verilerek okuyucuların işçi alacak ve tazminatlarıyla ilgili olarak tüm ihtiyaçları bir bütün olarak bu eserde giderilmeye çalışılmıştır.

Bu eser herkesin kolaylıkla faydalanacağı şekilde dizayn edilmiştir. Kitabın özelikle tüm Avukat-Hukukçu, İşyerleri – İşçi – İşveren – Taşeron – SMMM – YMM, Avukat, Bilirkişi, Stajyer- Aday SMMM, İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Akademisyen, Öğrenci ve diğer İlgililer İçin faydalı bir başucu kitabı olacağı düşünülmektedir.       Kitabın bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle.…

“25 yılı aşkın AÇSHB (ÇSGB)/SGK’nın Başmüfettişi olarak  yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki   teftiş ve denetim  tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi,  gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle hem işçi hem de işverenler  tarafından tarafıma en çok yöneltilen soruların başında “İşçi Alacak ve Tazminatları” olduğu gerçeğinden hareketle okuyucuların ihtiyaçları doğrultusunda bu kitap, herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde  hazırlanmıştır.

Kitapta işçi alacakları ve  tazminatları SGK ve Vergi boyutu dahil  tüm yönleriyle güncel emsal nitalikteki Yargıtay kararları ışığında örneklerle açıklanarak yer verilmeye çalışılmıştır. 

Diğer yandan işçi alacak ve tazminatlarının yasal yollardan talebine yönelik, başvurulacak idari mercilere, nasıl ve ne şekilde başvurunun yapılacağı örneklerle izah edilmiş bu konuda gerekli form ve dilekçelere yer verilmiştir.

Ayrıca  yeni İş mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk uygulaması ile dava yollarına belirsiz alacak ve tespit dilekçe örneklerine ve bilirkişi rapor örneklerine yer verilmiştir. Bu eserin;

 • Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler, avukat, hakim ve diğer hukukçular,
 • İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar
 • Müfettiş ve denetmenler, bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları, iş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri
 • Akademisyen, öğrenciler ile iş  ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen diğer ilgililer için…Başucu   bir rehber niteliğindedir.”

 

6.KİTABIMIZ: İŞ HUKUKU 4.BASKI

7.KİTABIMIZ:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4.BASI

8.KİTABIMIZ:ASGARİ İŞÇİLİK 5.BASKI

9.KİTABIMIZ:GSS 3.BASKI

10.KİTABIMIZ: TAŞERON 3.BASKI

Kitap güncellemeleri devam etmektedir…

Paylaşabilirsiniz