Sendika-İstihdam

İş kolu barajı "0" olabilir!

ÇSGB, Bakan Çelik, ”İş kolu barajının belirlenmesiyle ilgili DİSK’in bazı iddiaları var, bazı pazarlıklar yapıldığı yönünde. İddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde 3 barajıyla ilgili değişiklik yapılma ihtimali var mı?” şeklindeki soruyu yanıtlarken, bakanlık bünyesinde konuyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, ”Binde 5 barajı bizim uzlaştığımız bir baraj değil” dedi.

Konuyla ilgili, ”Sıfır baraj”, ”makul düzeyde baraj” ve ”daha yüksek baraj” olması yönünde taleplerin dillendirildiğini anlatan Çelik, tüm bunları tartıştıklarını ve sendikaların bugünkü yetki durumlarını dikkate alarak bir karar aldıklarını söyledi. 

Çelik, şunları kaydetti:

”Bizim kararımız ‘binde 5 olarak kalsın’ kararı değildi. Sıfır da olabilir, bir de olabilir, iki de olabilir ki bugün gönderildiği gibi üç de olabilir. Bu kamuoyuna yanlış aksettiriliyor. Sanki biz hep beraber ittifak ettik, binde 5 barajı gönderilsin diye. Bu konu Bakanlar Kurulunda görüşülmesi gereken bir konuydu. 

Yüzde 10’dan binde 5’e geçiş psikolojik olarak çok farklı şekilde işverenler tarafından izah edildi ve kamuoyunda bu konuda bence haksız ve yersiz sendikal hayatımızın hak etmediği bir bilgilendirmeyle karşı karşıya kaldık. Çünkü yüzde 3 barajı şu anda yaklaşık 32 sendikanın yetkisiz duruma düşmesini sağlıyor. Buna karşı da hükümet olarak 5 yıllık bir geçiş süreci kondu ve şimdi komisyonlarda bu konu ele alınacak, tartışılacak. Eğer komisyonlarda da yüzde 3 barajı uygun bulunursa yasa o şekilde yüzde 10’dan yüzde 3’e çekilmiş şekliyle yasalaşacak. Biraz yüksek denirse ona göre de bir tartışma olacak. O tartışmaları hep beraber izleyeceğiz ama netice itibariyle burada Bakanlar Kuruluna havale ettiğimiz bu madde Bakanlar Kurulunda yüzde 3 olarak ve 5 yıllık da geçiş süreciyle beraber meclise gönderildi.”

Paylaşabilirsiniz