Genel

İhale uygulamaları eğitim programları

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesinin (b) bendi uyarınca, Kurumumuz tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre “İhale Uygulamaları Eğitim Programları” düzenlenmektedir. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları ihale mevzuatına ilişkin eğitim taleplerini Kurumumuz resmi internet adresinde (www.kik.gov.tr) yer alan “İhale Uygulamaları Eğitim Programı Talep Formu”nda belirlenen konulardan kendi çalışma alanlarına uygun bir veya birkaç programı seçerek (Hizmet Alımları, Mal Alımları v.s.) doldurmaları ve Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’na resmi başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılacak eğitimlerin kalitesi açısından katılımcı sayılarının 25 kişiden az 50 kişiden fazla olmaması tercih edilecektir. Eğitim başvurularının en az bir ay önce Düzenleme Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek yapılması gerekmektedir.

Eğitimler aynı konuda eğitim talep eden farklı kurumların ortak bir programa alınması şeklinde de yürütülebilecektir.

Programlarda değişiklik yapma yetkisi Kamu İhale Kurumu’na ait olup, söz konusu değişiklikler zamanında ilgili kuruluşlara bildirilecektir.

İlgililere duyurulur. KİK

Paylaşabilirsiniz