Genel Sağlık Sigortası

1 saatte 6, günde en fazla 60 hasta muayene edilebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, özel sağlık hizmeti sunucularıyla yeni bir sözleşme döneminin başında olunduğunu belirterek, ”Aldığımız kararlar kapsamında vatandaşlar lehine önemli düzenlemeler var. Bir saatte altı, günde en fazla 60 hasta muayene edebilme şartını, hastanelerde branş doktorlarının beşte dördünün SGK’lıya bakmasını yani branşlarda yüzde 20’lik bir serbestliği getirmiş bulunuyoruz” dedi. Çelik, SGK’da düzenlenen ”Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, toplantıda sağlık hizmetiyle ilgili son gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi. Özel sağlık hizmeti sunucularıyla üç yıl önce yine biraraya geldiklerini anımsatan Çelik, bundan sonra belirli periyotlarda toplanarak sorunları ele almak istediklerini kaydetti. Son dokuz yılda sağlık sisteminde önemli değişiklikler olduğunu dile getiren Çelik, sağlık hizmetiyle ilgili memnuniyet oranlarının arttığını, bu oranın yüzde 39’dan yüzde 73’e yükseldiğini, ”sorun var” diyenlerin oranının ise yüzde 44’ten yüzde 17’ye gerilediğini vurguladı. Bu olumlu oranların yakalanmasında kamu olarak üzerlerine düşeni yapma gayreti içinde olduklarını anlatan Çelik, özel sektörle de uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Sağlık harcamalarına ayrılan kaynağın 2002 yılından bu yana yaklaşık 5 kat arttığına işaret eden Çelik, 2010 yılının 10 aylık dönemine kıyasla 2011 yılının aynı döneminde özel hastanelere başvurunun yüzde 20 arttığını kaydetti. Çelik, bu çerçevede özel hizmet sunucularına ayrılan pay 2002 yılında 564 milyon lirayken bugün bu rakamın 6 milyar 444 milyon lira olduğunu söyledi.Çelik, şöyle devam etti: ”Verdiğimiz bu imkanlar ve birlikte yaptığımız çalışmalarla oluşan memnuniyetin sürdürülebilmesi noktasında yaşadığımız sorunları konuşmak için bugün biraraya geldik. Madem bu kadar harcama yapılıyor, bu kadar kaynak tahsisi yapılıyor, böyle bir memnuniyet var, bunun sürdürülmesi konusundaki engeller nelerdir, bunları konuşmak için buradayız. Bir yönüyle de yeni bir sözleşme döneminin başında bulunuyoruz. Aldığımız kararlar kapsamında vatandaşlar lehine önemli düzenlemeler var. Bir saatte altı, günde en fazla 60 hasta muayene edebilme şartını getirmiş bulunuyoruz. Hastanelerde branş doktorlarının beşte dördünün SGK’lıya bakmasını yani branşlarda yüzde 20’lik bir serbestliği getirmiş bulunuyoruz. 100 TL’nin üzerindeki işlemler için vatandaşa belge verilmesi ki bu konu kurumumuza yoğun şikayetler neticesinde oluşan bir tablodur. Ayrıca, özel hastanelere olası cezalarla ilgili indirim ve kendini savunma hakkı sözleşmede yer alıyor. Hastane dışında hekimlerin sorumluluğu konusu da özellikle işletmeciler tarafından talep edilen bir husustu. Bu konu da aydınlığa kavuşturuldu. Cezalarda tavan uygulaması ve taksitlendirme imkanı, özel hastanelerde bürokratik birçok kolaylıklar sağlayan, formalite bir çok evraktan hastanelerimizi kurtarmaya dönük önlemler aldık. Netice itibarıyla amacımız sağlık hizmeti sunumunda yakalanan bu standardın korunmasıdır.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her alanda olduğu gibi diyalogdan yana olduklarını ifade eden Çelik, her meselenin konuşulabilmesi, ilgili platformların oluşturulabilmesi ve bunun özellikle kurum tarafından oluşturulmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Paylaşabilirsiniz