Teşvik İşlemleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine 30 milyon avroluk destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacağını bildirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacağını bildirdi.

Bakanı Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi açılış toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin rakamlarıyla Avrupa’daki birçok ülkeden çok iyi durumda olduğunu belirterek, Mastrit Kriterlerine göre, ülkelerin kamu borç stokunun GSYH’nin yüzde 60’ını geçmemesi gerektiğini, bu oranın avro bölgesinde 85’e yakın olmasına rağmen Türkiye’de yüzde 40 civarında bulunduğunu söyledi.

Avrupa’da son dönemde yaşanan sıkıntıların temelinde yüksek borç stokunun olduğunu dile getiren Ergün, Türkiye’nin üretimi, ihracatı ve istihdamıyla başarılı bir sürecin içerisinden geçtiğini vurguladı.

Türkiye’nin birkaç bölge, il ya da işletmenin yapacağı üretimle kalkınmasının mümkün olmadığının altını çizen Ergün, kalkınmayı ülke geneline yaymak için çalışmalarına devam ettiklerini bu kapsamda 26 bölgede örgütlenen Kalkınma Ajanslarının önemli bir görevi yerine getirdiğini bildirdi.

Bakan Ergün KOSGEB’in bu aşamada KOBİ’lere kaynak sağlamaktaki etkinliğinin ve KOBİ’ler tarafından tanınırlığının arttığını belirterek, şunları kaydetti:

”2002 yılında KOSGEB veri tabanına sadece 4 bin işletme kayıtlıyken bugün 620 bini geçti. Demek ki işletmeler KOSGEB’i tanımaya, onun desteklerinden yaralanmaya başladılar. Sadece onların kendilerini tanıtması yetmiyor, KOSGEB’in de onları tanıması gerekiyor. Yeni bir anlayışla çalışmaya başlayan KOSGEB geleneksel desteklerin yanında proje odaklı destekleri de devreye soktu. KOSGEB kuruluşundan 2002 yılına kadar sadece 14 milyon liraya yakın destek sağlamışken, bizim hükümetimizin göreve başlamasının ardından doğrudan doğruya verilen destekler 400 milyon lirayı aştı. Kredi faiz desteği diye bir şey yokken 203 bin işletmeye, 11,3 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu. Kredilerin ödemesi gereken 1 milyar lira faiz KOSGEB tarafından karşılandı. Bu rakam KOSGEB tarafından karşılanmamış olsaydı bu oranda bir kredi hacmi ortaya çıkmazdı.”
    
Destek alacak KOBİ seçiminde titiz davranılacak
    
Türkiye ile AB arasındaki işbirliği kapsamında mali işbirliğinin de olduğunu dile getiren Bakan Ergün, bunun 2007 yılında başlayan ve 2013’te tamamlanması planlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde mali destek programıyla uygulandığını belirtti.

Bakanı Ergün, söz konusu programın 5 ana bileşeninden birisinin de bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

”Bakanlığımız 2007 yılında bu bileşen altında hazırlanan bölgesel rekabet edilebilirlik operasyonunu yürütüyor. Bu programın 2013-2017 yılları arasını kapsayan döneminin 570 milyon avroluk bütçesi yüzde 85 oranında AB tarafından geri kalan kısımı ise ulusal bütçeden karşılanacak. Bu kapsamda G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilimizde ilgili taraflarca hazırlanacak proje ve öneriler ele alınacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacak. Bunların sanayi ve turizm alt yapısını geliştirecek sektörler arası işbirliğini güçlendirecek yeni finansal araçlar geliştirecek KOBİ’ler olmasına da ayrıca önem veriyoruz. AB’den temin edilen kaynakların etkin ve doğru yerde kullanılması konusunda da azami dikkat gösteriyoruz. 2010 yılında tanıtılan Büyüyen Anadolu’ya kredi kolaylıkları projesi ile bugün tanıtılan 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesinde böyle bir anlayışın sonucu.”
    
Malların serbest dolaşımı kağıt üzerinde kalıyor
    
KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin en büyük sıkıntıyı finansmana erişmesi konusunda yaşadığını vurgulayan Ergün, bu sıkıntıyı aşmak ve alternatif finansman araçları geliştirmek için Kredi Garanti Fonunu devreye sokarak KOBİ’lerin borsaya açılmasının önünü açtıklarını söyledi.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde ”risk sermayesi” kavramının Anadolu’ya taşınacağını belirten Ergün, 5-10 firmanın bu konuda başarıya ulaşmasının ve yeni başarı hikayeleri oluşturmasının diğer işletmelerin de önünü açacağını, başarıya ulaşacak bu işletmelerin ortalama bin 250 kişiye istihdam sağlamasının işsizliğe de çözüm olacağını vurguladı.

Gümrük Birliği Anlaşması dolayısıyla ilgili ülkeler arasında malların serbest dolaşımının söz konusu olduğunu ama bazı uygulamaların bu anlaşmaya gölge düşürdüğünü ifade eden Ergün, ”Malların serbest dolaşımı anlaşması kağıt üzerinde var ama uygulamada bu konuda kolaylıklar söz konusu değil. Mallar serbest dolaşıyor ama o malı üreten girişimci Avrupa’da vize engeli nedeniyle rahat dolaşamıyor. Diğer yandan malların da tam olarak rahat dolaştığını söyleyemeyiz. ‘Mallar serbest dolaşsın’ deniyor ama kamyonlara kota konuluyor. Soruyorum size, bu mallar kamyon olmadan nasıl dolaşacak. Bu doğru bir uygulama değil bundan dolayı da hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. AB bu yaptığıyla Türkiye’nin güvenini kaybediyor. Aslına bakılırsa bu dönem güvene daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Biz de bir söz var dost acı söyler, biz dostuz.”

Paylaşabilirsiniz