SGK Emeklilik

2010 ikinci 6 aylık dönemde gelir ve aylık artışları

05/02/2010 tarihli  R.G. de yayımlanan 28/01/2010 tarihli ve 5951 s. “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11. maddesi ile 5510 s. Kanuna eklenen G.26. maddenin 1. fıkrasında, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine, 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarlarının, 2010 yılı Temmuz ödeme […]