Genel

Yürürlüğe giren Kiralık İşçi uygulaması ne getirecek ne götürecek

Ömer DİNÇER’in bakanlığı döneminde getirilmek istenmesine karşın işçilerin karşı çıkması sonucu yasalaşamayan  işçi kiralamaya izin veren düzenleme, 20.05.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.  Geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti, özel istihdam büroları tarafından yürütülecek.

İŞÇİLER VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİ NEDEN KARŞI

TÜRK-İŞ; “Böyle bir uygulamanın işçi simsarlığına yol açacağı, istihdamın tanziminde disiplini bozacağı ve işçinin alabildiğine sömürülmesi sonucunu doğuracağı, işsizlik oranı dikkate alındığında iş bulma vaadi ile işsizlerin istisMarı kaçınılmaz olacağı, sendikal örgütlenmeyi engelleyeceği, toplu sözleşme hakkından yararlanmayı kısıtlayacak, grev hakkının kullanımını etkisiz hale getireceği” mahiyetindeki itirazlarla bu uygulamaya karşı çıkmaktadır.

HÜKÜMET, BU DÜZENLEMEYE NASIL BAKIYOR

ÇSGB; “Çalışma yaşamında geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışmayı kapsayan güvenceli esnekliği hayata geçirecek düzenlemeler yapıldı. Uzaktan çalışma, tele çalışma, evden çalışma esnekliğini sağlayacak, kadınları, gençleri, doktora ve master öğrencilerini sigortalı iş hayatına kazandıracak, iş hayatına esneklik getirecek.

Yapılan değişiklikler ile kayıt dışı ile mücadele konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Güvenceli Esneklik yasalaştı. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması; gençler, kadınlar, uzun süre işsiz kalanlar ile yeni mezunların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırdı ve bu sayede daimi istihdama geçişte önemli bir rol üstlenildi” gibi beklentilerle bu uygulamayı yürürlüğe koydu.

İŞVEREN NASIL BAKIYOR:

işverenler de yetişmiş işgücünün  çeşitli sebeplerle askerlik, doğum… ve benzeri hallerde iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde en azından üretimin aksamaması için bu uygulamayı zaruri görmektedir.

Sonuç olarak artık dönüşü olmayan bir yola girildi. Bu düzenleme ile daha önceden iş kanunu uygulamasında olmayan  başta iş ilişkisi olmak üzere  köklü değişiklikler olacak.  kutsal olan emeğin ve  işçilerin kazanılmış haklarında istismar edilmemesi Kiralık işçi uygulamasının çok sıkı bir şekilde denetlenmesi hayati önem taşımaktadır.

İSA KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güvenliği BaşUzmanı

20 Yılı Aşkın ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Genel BAŞKANI

Sosyal Güvenlik/İş Hukuku/İŞ Sağlığı ve

Güvenliği Adli ve Ceza BİLİRKİŞİSİ

50’yi (ELLİ) aşkın Kitap Yazarı,

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi

40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Gazeteci/ Yazar

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir