Vergi Rehberi

Yeniden Değerleme Oranı değişti!

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 (yüzde üç virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 25/04/2012
Sayısı : KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi – 16
İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir