İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İşyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesinde esas alınacak kriterler ve yapılacak işlemler?

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği” NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Sınıflamasına göre hazırlanmıştır. İşyeri SGK sicil numaranızın 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri faaliyet kodunuzu göstermektedir. Bu 4 lü kod anılan Tebliğdeki 4 lü kodlara karşılık gelmektedir. İşyerleri bu kodlar altında yer alan altılı tanımlamalardan hangisi asıl faaliyeti ise o altılıyı seçmelidir.

Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde asıl iş, burada belirtilen kurala göre belirlenir. Örnek; Kanunda tanımlanan işyeri tanımı kapsamına girmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birden fazla işyeri sicil numarası verilen işyerinde iplik ve/veya kumaş imalatının yanında apre ve/veya iç/dış giyim imalatının da yapılması gibi.

 

Yayınlanan Tebliğde, aşağıda yer alan faaliyet kodları bulunmamaktadır. Bu faaliyet kodlarında tescil olmuş işyerleri öncelikle Tebliğde yer alan kodlar dâhilinde işyeri altılı faaliyet kodunu e-bildirge ekranından seçmelidir. Asıl işlerini tanımlayan, seçtikleri altılı faaliyet koduna ait tehlike sınıfı üzerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmelidirler.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir