Vergi Rehberi

Yapılandırmada İnternet ortamında e-başvuru olanağı

Torba  (6111 sayılı ) Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 s. Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Mükelleflere daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması, vergi dairelerinde oluşabilecek yığılmaların önlenmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması bakımından 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında tüm borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflere Başkanlığımız internet adresinde 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?page=IVD_6111_LOGIN_AC

 bağlantısından veyahut http://www.gib.gov.tr adresinde yer alan “Yapılandırma e-Başvuru” bağlantısından elektronik başvuru imkanı getirilmiştir.

Mükellefler;

– İnternet Vergi Dairesi kullanıcısı,
– T.C. Kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri
– Plaka, T.C. Kimlik numarası ve aracın tescil tarihi,

 seçeneklerini kullanarak borçlarını yapılandırabileceklerdir.

İnternet vergi dairesi kullanıcıları bu menüden; internet vergi dairesi kullanıcısı olmayanlar ise T.C. kimlik ve diğer kimlik bilgileri menüsünden giriş yaparak 6111 sayılı Kanun kapsamında olan kesinleşmiş tüm borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Mükellefler plaka, T.C. Kimlik numarası ve aracın tescil tarihi menüsünden ise adlarına kayıtlı araçlarının motorlu taşıtlar vergileri ile taşıtlarına ilişkin idari para cezalarını yapılandırabileceklerdir.

Yapılandırılması istenen borcun davalı olması halinde, bu davalardan vazgeçildiğine dair yazılı olarak vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Borçların yapılandırılmasına ilişkin elektronik başvuru talepleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Mükellefler, elektronik başvuru sırasında ödeme tablosunu “elden alacağım”, “posta ile istiyorum” ve “elektronik posta ile istiyorum” seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir.
Mükellef ödeme tablosunu elektronik posta ile gönderilmesini istemişse sistem tarafından, e-posta adresine ödeme tablosu iletilecektir. Elektronik başvuruda ödeme tablosu elden alınmak istenilmişse, mükellef tarafından bağlı olduğu vergi dairesinden teslim alınması gerekmektedir. Mükellef posta ile almak istediğini belirtmişse, ödeme tabloları vergi dairesince taahhütlü olarak mükellefin adresine gönderilecektir. 

Mükelleflerin ayrıca, elektronik başvurularına istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme tablolarını, elektronik başvuru yaptıkları alandan da görebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

GİB/18.04.2011 tarihli duyuru

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir